De mededelingen op mijn rekeningafschriften over betalingen onder vrienden verschillen van de mededelingen in mijn transactiehistoriek in de app. Hoe komt dat?

Het is nog niet mogelijk om de mededeling in de historiek van je app ook op je rekeningafschrift te plaatsen.

Other FAQs