Controle van mijn bedrijfsstructuur

In het geval dat het niet meteen duidelijk is wie als UBO meer dan 25% eigendom en/of zeggenschap heeft (bijvoorbeeld indien één of meerdere aandeelhouders rechtspersonen zijn), is een bedrijfsstructuur nodig om de volledige begunstigden van uw zaak in kaart te brengen.

Other FAQs