Handelaarsovereenkomst beëindigen

Het Payconiq Handelaarscontract is een overeenkomst van onbepaalde duur. U kunt uw aansluiting dus op elk moment stopzetten mits een opzegtermijn van één maand. Deze maand begint te lopen vanaf het moment dat u de opzegging doet. 

Om uw contract te beëindigen vult u het contactformulier in. 

Other FAQs