Payconiq voert een werkingskost in: een vast bedrag van € 18 per jaar

publish date
5 februari 2024

De regelgeving voor financiële instellingen wordt almaar strenger. Dit creëert voor onze onderneming extra kosten in het onboarding proces, alsook de administratie en het beheer van een Payconiq-handelaarsaccount.

Sinds de lancering van Payconiq in 2016, hebben we het tarief voor een Payconiq-betaling nooit gewijzigd. We willen zo lang mogelijk vasthouden aan deze concurrentiële prijszetting op de markt. 

De voorbije maanden stelden we een aanzienlijke stijging vast van de operationele kosten en een almaar strengere regelgeving. Daarom nemen we de weloverwogen beslissing om een jaarlijkse werkingskost in te voeren. In plaats van de prijs per transactie te verhogen, voeren we een vaste werkingskost in van € 18 per jaar (€ 1,50 per maand). Op die manier benadelen we niet de handelaars die actief werken met Payconiq. 

De werkingskost van € 18 is per jaar en per handelaarsaccount. 

 

Waaruit bestaat de werkingskost?  

De vaste vergoeding dekt het onboarding proces, de administratie en het beheer van een handelaarsaccount op het Payconiq-platform. Zodat handelaars kunnen genieten van een eenvoudige en veilige betaaloplossing die tegemoetkomt aan hun verwachtingen en die van hun klanten.  

 

De kost per transactie blijft ongewijzigd  

Zoals eerder uitgelegd, willen we de handelaars die actief werken met Payconiq niet benadelen. De transactiekost voor een Payconiq-betaling blijft dan ook ongewijzigd. 

 

Op zoek naar meer informatie?  

We hebben op onze website een specifieke pagina met meer informatie, de meest voorkomende vragen, alsook een contactformulier om contact op te nemen met Support. 

 

Bezoek de werkingskost-pagina.