Wat is een UBO-register uittreksel?

In de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (ook wel gekend als Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism of AML/CFT wetgeving) bent u in België sinds 2019 verplicht uw onderneming te registreren in het UBO register van de Federale Overheidsdienst Financiën. Dit UBO register is een centrale database waarin de informatie over alle fysieke personen achter vennootschappen en andere juridische entiteiten (de zogenaamde 'uiteindelijke begunstigden' ofwel 'ultimate beneficial owners') wordt bijgehouden.
Het UBO register is toegankelijk via de websitevan de FOD Financiën of rechtstreeks op de website van het UBO Register. Hier kunt u een uittreksel opvragen dat meteen de structuur van uw organisatie en alle UBO's weergeeft. Voor meer hulp kunt u terecht in de gebruikershandleiding van het UBO register of bij de FOD Financiën.